หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหนองสังข์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
www.tessaban-nongsang.go.th
เทศบาลตำบลหนองสังข์
พัฒนาชุมชนของเราให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเชาว์ บำขุนทด
นายกเทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
พันธกิจ
 
 
การยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
 
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นพูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ รวมทั้งขบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการสร้างงานและการกระจายรายได้
 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
 
ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
แนวทางเพื่อการพัฒนา
 
 
การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับสืบทอด
 
พัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นพูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและของผู้ปกครอง
 
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-130-217
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10