หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายงานประมาณการรายจ่าย) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายงานประมาณการรายรับ) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(บันทึกหลักการและเหตุแบ่งตามด้าน) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คำแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2