หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหนองสังข์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
www.tessaban-nongsang.go.th
เทศบาลตำบลหนองสังข์
พัฒนาชุมชนของเราให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเชาว์ บำขุนทด
นายกเทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจสถานที่ติดป้าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   11 เม.ย. 2566 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   11 เม.ย. 2566 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๖ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานสงกรานต์วิถีใหม่ ร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   3 เม.ย. 2566 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖    20 มี.ค. 2566 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพฒั นารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพอื่ ส่งเสริมความสามารถในการเขียนและ ทักษะการคดิเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3    9 มี.ค. 2566 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการเขียน กึ่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   9 มี.ค. 2566 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖    20 ก.พ. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   14 ก.พ. 2566 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘   6 ก.พ. 2566 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   25 ม.ค. 2566 21
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-130-217
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10