หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางจากสี่แยกบ้านนางพิน เยือกเย็น ถึง หนองซำบ้านก่านสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 (สายทางจากโรงเรียนบ้านโคกม่วงศึกษา ถึง ทางแยกทางหลวงชนบท สายหนองหญ้าปล้อง-เตาถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 (สายทางจากสี่แยกข้างร้านค้าชุมชน ถึง หอถังประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 (สายทางจากวัดศรีสง่า ถึง สามแยกบ้านนายเกษม หอมชาลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างสูบสิ่งปฏิกูลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.หนองสังข์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 จำนวน 31 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)