หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหนองสังข์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์
ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
www.tessaban-nongsang.go.th
เทศบาลตำบลหนองสังข์
พัฒนาชุมชนของเราให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเชาว์ บำขุนทด
นายกเทศบาลตำบลหนองสังข์
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองสังข์ เดิมได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จากนั้นได้มีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ได้นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นเทศบาลตำบลหนองสังข์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นเทศบาลตำบลหนองสังข์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งใน ทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 
เทศบาลตำบลหนองสังข์ มีพื้นที่ 90.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,700 ไร่ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแก้งคร้อ เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 60 นาที
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น .ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูผาดำ อบต.นางาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ,ต.กวางโจน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,058 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,071 คน คิดเป็นร้อยละ 50.42

หญิง จำนวน 4,987 คน คิดเป็นร้อยละ 49.58
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,783 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 111 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะพื้นที่ ตำบลหนองสังข์ เป็นที่ราบสูง ลาดจากทางด้านทิศตะวันอก ลาดต่ำลงทางด้านทิศเหนือ ทำให้ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุมลอนตื้น สลับกับบริเวณหมู่บ้านตั้งอยู่จะเป็นที่ราบสุงอยู่ใกล้แหล่งน้ำเป็นส่วนใหญ่
 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลหนองสังข์

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ เดือน สิงหาคม ถึง เดือน กันยายน เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มกราคม ระยะเวลาที่หนาวที่สุด คือ เดือน ธันวาคม

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน เมษายน ช่วงที่ร้อนที่สุด คือช่วงเดือน เมษายน อุณหภูมิประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองสังข์ 240 239 479 176  
2   หนองพอก 374 364 738 193
  3   ก่าน 354 310 664 192  
4   หนองไร่ 150 148 298 77
  5   หนองแต้ 269 263 532 154  
6   หนองหญ้าปล้อง 366 352 718 176
  7   หนองหว้า 239 229 468 124  
8   หนองศาลา 398 441 839 232
  9   โคกม่วง 330 327 657 199  
10   โนนทัน 422 463 885 286
  11   ป่าชาด 399 356 755 186  
12   หนองปลามัน 213 206 419 118
  13   เตาถ่าน 139 123 262 83  
14   กองศรี 357 355 712 185
  15   ก่านสามัคคี 448 431 879 212  
16   หนองสะแบง 373 380 753 190
    รวม 5,071 4,987 10,058 2,783
 
 
 
ประชากรตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การประกอบอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะการทำนาข้าว,ทำไร่อ้อย อาชีพรอง คือเมื่อถึงช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว จะมีการทำสวน,ค้าขาย และรับราชการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 94

ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 2

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 3

ประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 1
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-130-217
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10